Næstved Kommune lancerer abonnementstjeneste og annoncerer nye tiltag mod budgetudfordringer

Foto: Næstved kommune.
dato

Næstved Kommune implementerer ny abonnementsservice og adresserer budgetudfordringer med strategiske ændringer

Næstved Kommune introducerer nu en ny abonnementsservice, hvor borgere let kan holde sig opdateret med nyheder ved at abonnere via deres e-mail. Dette initiativ sikrer, at interesserede parter modtager relevante oplysninger direkte i deres indbakke. Kommunen understreger vigtigheden af en forsvarlig håndtering af persondata i overensstemmelse med gældende persondatapolitik, hvilket bekræftes via en aktiveringsmail, der sendes for at starte abonnementet. Desuden har brugerne fuld kontrol over deres abonnement og kan afmelde det når som helst.

På budgetfronten står Næstved Kommune forenket udfordringer med budgetoverskridelser, hvilket håndteres gennem både kortsigtede og langsigtede løsninger. Der er inddraget 28 millioner kroner fra indefrosne midler og overskud fra 2023 til at dække udgifterne for januar til marts 2024. Kommunen sætter også en ekstern analyse i værk for at forbedre budgetlægning og økonomisk styring, suppleret af månedlige budgetopfølgninger og en ny model for budgetfremskrivning, særligt inden for Børn og Unge samt Dagtilbud og Skole.

Strategiske ændringer og nytænkning er også på agendaen i Næstved Kommune. Med nye kriterier for visitation og takstniveauer samt en allerede vedtaget struktur for specialundervisningsområdet, der er under implementering, spidser kommunen blyanten for at møde fremtidens udfordringer. Et politisk mål om at inkludere flere elever i folkeskolens almene fællesskaber står som et centralt punkt i strategien.

Årsagerne til de nævnte budgetoverskridelser er mange og inkluderer et øget antal børn, unge og deres familier, der har modtaget tilbud om hjælp, prisstigninger på specialundervisning og andre specialiserede tilbud. Disse faktorer har ført til et forventet merforbrug på nær 26 millioner kroner på undervisningsområdet og over 32 millioner kroner inden for børne- og ungeområdet.

Næstved Kommune står over for en række udfordringer, men med de nye tiltag og strategiske ændringer ser det ud til, at kommunen er på rette vej mod bedre økonomisk styring og forbedrede services for sine borgere.

https://www.naestved.dk/nyheder/pressemeddelelser/oekonomiske-udfordringer-paa-boerne-og-uddannelsesudvalgets-omraade

Kilde: Næstved Kommune